Amakomaya Banner
Login

आमाकोमाया फोरम सम्बन्धि सूचना !!!

यदि तपाईंसँग पहिले नै आमाकोमाया एप छ भने:

  • यो फोरममा पहुँच गर्न आफ्नो लगइन विवरणहरू (प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड ) प्रयोग गर्नुहोस्।

यदि तपाईंसँग पहिले नै आमाकोमाया एप छैन भने:

  • Google Playstore बाट एप प्राप्त गर्नुहोस् वा एप डाउनलोड गर्न यो गुगल प्लेस्टोर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्:    एपमा दर्ता गर्नुहोस् र यो फोरममा लगइन गर्न उही प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्।

  • यो पृष्ठमा फारम प्रयोग गरेर दर्ता गर्नुहोस्। तपाईंको नयाँ लगइन विवरणहरूले आमाकोमाया एप र यो फोरम दुवैको लागि काम गर्नेछ।